document.write("
 • 金东方小学新加坡人文之旅2019-07-10
 • ");document.write("");document.write("
 • 红色基因,爱国情怀 —— 金小“北京红色之旅”2019-07-05
 • ");document.write("");document.write("
 • 2019年春季学期期末评优名单(五、六年级)2019-07-05
 • ");document.write("");document.write("
 • 2019年春季学期期末评优名单(三、四年级)2019-07-05
 • ");document.write("");document.write("
 • 2019年春季学期期末评优名单(一、二年级)2019-07-05
 • ");document.write("");document.write("
 • “狮城”新加坡,我们来啦!2019-07-04
 • ");document.write("");document.write("");